Geschiedenis van de Shinbu-dojo

De Shin-bu dojo is opgericht door Willem van Schooten in het oude c.a.f gebouw aan de Nanningaweg in mei 1987. Hij heeft tot zijn plotselinge overlijden in 1997 de school geleid.

Na diens overlijden zijn de lessen voorgezet door zijn leerlingen, welke verder zijn gaan trainen bij zijn leermeester Martin Gravestijn.

In 1998 is vanuit Japan de vrouw van Sakurakoji Shihan genaamd Terko, bij ons op bezoek geweest. Als compliment gaf ze dat we de tradities beter behouden hebben dan de meeste japanse scholen.

Toen de ruimte aan de Nanningaweg niet meer geschikt was om verder te trainen, is er een aantal jaren getrained in de gymlokalen aan de muynhorn en de wemeweg.

Tegenwoordig trainen we  in een gymlokaal van het Stellingwerf college. In 2012 zijn we ook gestart met les geven aan de jeugd vanaf 8 jaar.